1--اگر شما زن حامله اى را بشنا سید که در حال حاضر هشت تا بچه ى کور و کچل دارد، که سه تا شان کر و لال ، دو تا شان نا بینا ، یکى شان عقب افتاده ى ذهنى است و خود علیا مخدره هم به بیمارى سیفلیس مزمن مبتلاست ! آیا موافق هستید که این خانم حامله سقط جنین بکند تا یک نفر دیگر به کور و کچل هاى این دنیاى لعنتى اضافه نشود ؟

خوب قبل از اینکه به این پرسش  پاسخ فوری بدهید، اجازه بفرمایید سئوال دوم را هم مطرح کنم :

2-- فرض بفرمایید حالا موقع انتخابات است و شما باید از میان سه کاندیداى ریاست جمهورى ، یکى را انتخاب کنید . شما کدامیک از این سه کاندیدا را انتخاب خواهید کرد ؟

     الف -- کاندیداى اولى ، با سیاستمداران و سیاست بازان حقه باز و بد کاره و لجاره و مفتخور و بد نام ، بده بستان دارد و اهل فال بینى و پیشگویى  و این نوع مزخرفات است . روزى هشت تا ده لیوان مارتینى مى خورد ، سیگار برگ دود مى کند و دو تا فاسق لگورى هم دارد .

     ب --- کاندیداى دومى ، تا لنگ ظهر مى خوابد . تریاک مى کشد . و هر شامگاه نیم بطر ویسکى را روانه ى خندق بلا مى کند .

     ج --- کاندیداى سوم ، یک قهرمان جنگ است ، گوشت نمى خورد ، سیگار نمى کشد ، گاهگدارى یک لیوان آبجو مى نوشد ، و اهل زن بازى و حقه بازى هاى دیگر هم نیست .
شما کدامیک از این سه نفر را روانه ى کاخ ریاست جمهورى خواهید کرد ؟؟
لطفا نخست تصمیم تان را بگیرید ، بعدا به پاسخ این پرسش ها توجه فرمایید .

 


و اما پاسخ پرسش ها :

1 – اگـــر شما به سئوال مربوط به آن علیا مخدره حامله پاسخ مثبت داده اید، از تولد بتهوون جلوگیرى کرده اید !!

2 --
الف -- کاندیداى اولى فرانکلین روزولت است .
ب   -- کاندیداى دومى وینستون چرچیل است .
ج   -- کاندیداى سومى ، آدولف هیتلر !!


 و نتیجه
ى اخلاقى اینکه : قبل از پیشداورى و قضاوت ، کمى فکر کنید ..

 


دسته ها :
پنج شنبه دوازدهم 10 1387
X